Hofkamplaan
Sodafabriek
Maquette 3
Thesis
Nicolaaskerk, Hijum
Thesis
Hofbogen, Rotterdam
Dakopbouw
Gevel aan Lammermarkt 3
Pelgrimskerk, Den Bosch
Transformatorhuis N473
Herbesteming Schuur
Woonschip

GUUS BENING 2018