Hofkamplaan
Maquette 3
Sodafabriek
Hofbogen, Rotterdam
Nicolaaskerk, Hijum
Dakopbouw
Gevel aan Lammermarkt 3
Pelgrimskerk, Den Bosch
Transformatorhuis N473
Herbestemming schuur
Woonschip

GUUS BENING 2018