De huidige Bethlehemskerk heeft gedurende een lange geschiedenis vele functies gekend. De nieuwste functie voor het gebouw is een jeugdhotel dat de gemeente Leiden graag in het gebouw wil vestigen Het gebouw is in de 16e eeuw als brouwerij gebouwd en daarna meermaals verbouwt tot verschilde kerk vormen. Elk van deze functies heeft fysieke sporen achter gelaten in het gebouw. Na een historisch onderzoek van deze geschiedenis vormde een waardestelling van de verschillende lagen van het gebouw een basis voor een het ontwerp van het jeugdhotel. Hierbij is gebruik gemaakt van al aanwezige elementen in het gebouw zoals een massief eiken vloer uit de jaren 80. Een deel van deze vloer is verwijdert om zo de openheid van de oude kerkzaal weer zichtbaar te maken. Het over gebleven gedeelte vorm zo meer een meubel in de ruimte in plaats van een massieve vloer. De begane grond bevat de ontvangst van het hostel en een restaurant. Op de verdieping en de zolder bevinden zich slaapruimtes van het jeugdhotel. Op de zolder onder de oude kapspanten zijn deze zo vorm gegeven dat je altijd de helft van de spanten kan zien.

Locatie

Leiden

Opdracht
TU Delft Bouwkunde

Soort

Herbesteming

Jaar

2013

Project PDF

Bethlehemskerk

GUUS BENING 2018

Plattegronden