De leegstand van kerken is net als in de rest van Nederland een ook probleem in Friesland. De stichting Alde Fryske Tsjerken probeert kerken die door ontkerkelijking leegkomen te staan over te nemen in hun stichting om voortbestaan en onderhoud te kunnen verzekeren en de kerken op te kunnen stellen voor activiteiten en publiek. De Stichting vroeg om concepten voor Herbestemming van de typische romaanse terp kerken in Friesland. De Nicolaaskerk in Hijum is hier een goed voorbeeld van. Het plan voor herbestemming houd rekening met een aantal typische aspecten van deze kerk zoals de omliggende nog in gebruik zijnde begraafplaats en de hoge historische waarde van de kerk en het interieur. Na een historisch onderzoek dat leidde tot een waardestelling is functie gezocht waarbij de kerk in zijn huidige vorm behouden kon blijven met minimale ingrepen. Dit is gedaan door buiten het gebouw een crematorium toe te voegen. Die crematorium ligt naast de terp waar de kerk op staat om zo niet in het zicht te zijn vanaf de kerk. Bij deze functie kan het kerkgebouw als aula van het crematorium vrijwel ongewijzigd in gebruik blijven. 

Locatie

Hijum

Opdracht
TU Delft Master Erfgoed en Architectuur, Stichting Alde Fryske Tsjerken

Begeleider

ir. Alexander de Ridder
Soort

Herbesteming

Jaar

2015

Project PDF

Nicolaaskerk

GUUS BENING 2018

Maquette 3