Achter de statige gevels van de panden aan de Tuinlaan in Schiedam bevinden zich de historische pakhuizen Lijfland en Coerland. In deze twee pakhuizen was de voormalige Sodafabriek “de Ster” gevestigd. Jaren van verwaarlozing en leegstand hebben hun sporen achter gelaten in de gebouwen. Veel van de 20e eeuwse machines en installaties van de voormalige sodafabriek zijn nog aanwezig. Bij het ontwerp van de herbestemming is rekening gehouden met de waardes van deze verschillende periodes van gebruik. In de vroeg 19e eeuwse pakhuizen en latere 20e eeuwse aanbouwen komen flexwerkplekken en ruimtes voor kleine en middelgrote bedrijven. Daarnaast is er op de begane grond ruimte voor een horecaonderneming die ook publiek toegankelijk is. Deze toevoegingen zijn vorm gegeven als lossen blokken in het gebouw zodat de ruimtelijke openheid van de voormalige pakhuizen behouden blijft. Een deel van de installaties van de sodafabriek worden hergebruikt als unieke elementen in het gebouw. Bijvoorbeeld in de vorm van vergader plekken in een aantal grote oude silo’s. Een nieuwe kern met een verbindend trappenhuis bevind zich tussen de twee pakhuizen. Ook word het ritme van de pakhuizen voortgezet door een nieuwe gevel op de begane grond van de 20e eeuwse toevoegingen.

Locatie

Schiedam

Opdracht
TU Delft, Master Erfgoed en Architectuur

Begeleiders

ir. Peter van Velzen, Bert van Bommel
Soort

Herbesteming

Jaar

2015

Project PDF

Sodafabriek

GUUS BENING 2018