Wesfort is een voormalige leprozenkolonie die vanaf 1897 gebouwd is in de toenmalige Zuid Afrikaanse Republiek in nabij de stad Pretoria. Het complex is ontworpen door de Nederlandse architect-ingenieur Sietze Wierda die op dat moment aan het hoofd stond van het Departement Publieke Werken. Hij was onderdeel van een groep Nederlanders die het tekort aan geschoolde arbeidskrachten aanvulde. Hierdoor is Wesfort een vorm van gedeeld cultureel erfgoed van Nederland en Zuid Afrika waar door de Nederlandse Rijksdienst Cultureel Erfgoed extra aandacht aan geschonken word. De huidige inwoners van Wesfort zijn in de gebouwen getrokken nadat de leprozenkolonie gesloten werd. De huidige bewoners gebruiken de gebouwen niet alleen voor bewoning maar ook voor een veelvoud aan commerciële functies van kleine winkels tot industriële bedrijfjes. Helaas verkeren de gebouwen vaak in slechte staat en is de infrastructuur slecht. Door dat er ruimte nodig is voor de snel uitbreidende middenklasse wijken van Pretoria word wesfort bedreigd met afbraak. Een herbestemming van de bestaande gebouwen moet dit voorkomen. Door is de gebouwen en in nieuwbouw een mix te plaatsen van woningen en diensten kan Wesfort een centrum gebied worden voor de omliggende wijken. In wesfort moet dan ruimte komen voor woningen en commercie voor verschillende inkomens. Hiernaast moet er ruimte zijn voor informele commercie om zo de typisch Afrikaanse sfeer van Wesfort te behouden, en tegelijkertijd de leefkwaliteit van de bewoners van Wesfort en omliggende wijken te vergroten.

Locatie

Pretoria, Zuid Afrika

Opdracht
TU Delft, Master Erfgoed en Architectuur

Begeleiders

ir. Job Roos, Nicholas Clarke,

Prof. dr. Marieke Kuipers
Soort

Herbesteming

Jaar

2015

Project PDF

Wesfort

GUUS BENING 2018

Detail abri hoofdstraat